II.Kademe Antrenörlük Kursu Ön Kayıtları Başladı

 • Anka
 • Monday, January 21, 2013
 • Cemal Alpman Spor Salonu Ulus/Ankara
2. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursu 2013

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik II. Kademe Antrenörlük Kursu 21 Ocak – 1 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara Cemal Alpman Cimnastik Salonunda seminer ve eğitimler yapılacaktır.

İlgilenenler ön kayıt için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirler.

http://www.tcf.gov.tr/tr/index.php/onlineislemler/86-21ocak-2kd-art-antkrs

 Kurs ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

2.KADEME ARTİSTİK CİMNASTİK ANTRENÖRLÜK KURSU
21 OCAK – 01 ŞUBAT 2013 / ANKARA

Cemal Alpman Spor Salonu
19 Mayıs Spor Kompleksi-ULUS      

Branşa Özel Teknik Eğitim Dersleri (Uygulamalı) : 21-26 Ocak 2013
Temel eğitim dersleri (Teori )                                    : 27 Ocak – 01 Şubat 2013

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

 1. Ön kayıt: Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun web sitesindeki ön kayıt formunu doldurmak kaydıyla yapılır.
 2. Kesin Kayıt: Ön kayıt yaptıranlar SMS yoluyla 10.01.2013 tarihine kadar kursa davet edileceklerdir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kursiyerler, ücretlerini en geç 17.01.2013 tarihine kadar Federasyonun ilgili hesap numarasına yatırarak, ilgili banka dekontunu Federasyonun (312) 3101630 numaralı faksına göndereceklerdir.  Dikkat: Ön kayıt yaptırmayan veya banka dekontunu son başvuru tarihine kadar iletmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Not:    2007 yılı ve sonrasında SGM Spor Eğitim Dairesi’nden alınmış 2.Kademe Antrenör belgesi olanlar teorik derslere girmek zorunda değillerdir.  

Derslerin sınavları ders saatleri içerisinde yapılacaktır. Derslerin saatleri aynı kalması koşulu ile programdaki yerleri değişebilir.    

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR  

 1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)  
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,  
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak.
 5. 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

GEREKLİ BELGELER

 • 4 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
 • Sağlık ocağı, devlet veya özel hastanelerden alınmış Sağlık Raporu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)
 • Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal Yazısı (aslı)
 • En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi (mezun ise diplomasının noter veya mezun olduğu okuldan aslı gibidir onaylı olması istenir)
 • Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı) 
 • 1.Kademe Antrenörlük belgesi (aslı gibidir) 

* 1. Kademe Antrenör olarak en az 1 yıl üst kademe bir antrenörün yanında çalıştığını gösteren belge. (aslı)
* 2 Adet Seminer Belgesi 
* Kurs ücreti (400,00¨) ödendiğine dair banka dekontu (Türkiye Cimnastik Federasyonunun Garanti Bankası-Anafartalar Şubesi 

IBAN NO – TR18 0006 2000 7110 0006 2992 23

BANKAMATİKTEN VE İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

*Gerekli belgelerin kurs başlayana kadar tamamlanması gerekmektedir. Belgeler kursun ilk günü kurs yönetici tarafından toplanacaktır.

Benzer

Kategoriler